top of page

tor. 17. mar.

|

Oslo

Årsmøtet 2022!

Vi inviterer til årsmøteforedrag, årsmøte og årsmøtemiddag 2022!

Påmeldingsfristen er dessverre utgått
Ta kontakt for spørsmål
Årsmøtet 2022!

Tid og sted

17. mar. 2022, 17:00

Oslo, 0150 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

Kjære medlem av Nordisk administrativt forbund.

Vi inviterer med dette til forbundets tradisjonsrike årsmøte, årsmøteforedrag og årsmøtemiddag 17. mars fra kl. 17! 

Årsmøteforedraget, årsmøtet og årsmøtemiddag sted på Artilleriloftet i Fanehallen ved Akershus festning, inngang gjennom bygning 65. Video av veibeskrivelse finnes her. Dette arrangementet blir helfysisk, og det er dessverre ikke mulighet for digital deltakelse.

Husk gyldig legitimasjon som førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass. Vi anbefaler medlemmer som ønsker å få med seg årsmøteforedraget om å være ute i god tid før kl. 17 for å sikre registrering.

NB: Av praktiske hensyn gjelder påmelding både årsmøte og årsmøteforedrag. Vi ber derfor medlemmer om at de helst setter av nok tid til både årsmøtemiddagen og selve årsmøtet (totalt ca. 2 timer avhengig av saksgang på årsmøtet). Det er valgfritt om man ønsker å delta på årsmøtemiddagen i etterkant.

Årsmøteforedraget: Amtmann, fylkesmann eller statsforvaltar. Den same gamle, eller heilt ny?

Vi inviterer til  årsmøteforedrag fra kl. 17.

Statsforvalterembetet har en lang og stolt historie – faktisk helt tilbake til 1662. Embetet har hatt, og har fremdeles en helt sentral rolle som et bindeledd mellom stat og kommune. Kanskje sterkere enn noen gang.  Noe vi blant annet har sett under bekjempelsen av pandemien.

Statsforvalterembetet har tradisjonelt fulgt fylkesinndelingen. Med en reversering av regionreformen, vil det skje en tilsvarende oppsplitting av embetene. Embetene er derfor i stadig endring.

Professor Yngve Flo er en av de fremste ekspertene på denne institusjonen og vil, med sin historiske bakgrunn, blant annet tegne et bilde av hvilke grunnleggende spenninger som har fulgt embetet siden starten.

Yngve Flo er professor i historie ved Universitet i Bergen, som har utgitt en rekke bøker innen forvaltnings- og kommunalhistorie. Han er også en populær og mye brukt foredragsholder om disse temaene.

Årsmøtet 2022

I etterkant av årsmøteforedraget inviterer vi til forbundets årlige årsmøte. Her vil vi gå igjennom medlemsaktivitetene for året som har vært, budsjett og regnskap for 2021 og budsjett for 2022, og legger frem årsberetning for 2021. Vi velger også nytt styre og valgkomite. Dette er en ypperlig anledning til å komme med innspill og kommentarer til styret. 

Vi anbefaler også de som er interessert til å stille til valg! Alle medlemmer er velkomne til å stille til styreverv, og kan henvende seg til valgkomiteen ved kristoffer.kolltveit@stv.uio.no. Både lederverv og styreverv er på valg. Oversikt over sittende styre finner du her. Følgende side viser forbundets oppgaver og lover.

Vi vil sende ut sakspapirer på e-post i god tid før årsmøtet.

Årsmøtemiddag og egenandel

Kl. 18.30 inviterer vi til et herlig tre-retters måltid. Egenandelen dekker aperitif med én enhet vin, middag med to enheter vin og dessert. Det tas hensyn til eventuelle allergener eller kjøttfri preferanser. Aperitif serveres kl. 18.30 og middag kl. 19.00. Vi informerer om meny ved et senere tidspunkt.

Egenandel på kr 550 betales til kontonummer: 9235.12.77256 (plasseringskonto, Nordisk administrativt forbund). Merk innbetaling av egenandel med navn (person, ikke virksomhet) og årsmøtemiddag. Dette er viktig for bekreftelse av innbetaling.

Frist for betaling av egenandel er mandag 7. mars

Dele dette arrangementet

bottom of page