top of page

ons. 08. des.

|

Møterom Hovedbølet (A64, 2. etg)

Førjulsforedraget med Svein Gjedrem: "Sentralbankens uavhengighet"

Hjertelig velkommen til Det nordiske administrative forbunds førjulsforedrag med Svein Gjedrem 8. desember!

Registreringen er nå lukket
Vi sender ut opptak av møtet
Førjulsforedraget med Svein Gjedrem: "Sentralbankens uavhengighet"

Tid og sted

08. des. 2021, 17:00 – 18:30

Møterom Hovedbølet (A64, 2. etg), Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

NB: Vi lukker bordbestilling til Peppes Pizza 3. desember. Siste frist for fysisk påmelding er 6. desember.  Medlemmer som ikke melder seg på innen denne fristen kan fortsatt delta digitalt.

Årets førjulsforedrag omhandler sentralbankens uavhengighet og holdes av tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem. Gjedrem ledet også sentralbanklovutvalget (NOU 2017: 13) som blant annet foreslo en klargjøring av reguleringen av sentralbankuavhengigheten.

Stortinget fastsetter formålene for sentralbankvirksomheten i sentralbankloven, mens kompetansen til å presisere operative mål innenfor de rammene sentralbankloven setter opp, er lagt til Kongen i statsråd. Norges Bank skal gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Slike vedtak skal meddeles Stortinget. Norges Bank er gitt stor grad av

uavhengighet i bruken av virkemidler, og terskelen for regjeringens instruksjonsadgang, utover de generelle retningslinjene, er forbeholdt "ekstraordinære situasjoner". Norges Bank har en generell plikt til å informere departementet om saker av viktighet.

I foredraget vil Gjedrem redegjøre for blant annet bakgrunnen for hvorfor Norges Bank og andre sentralbanker har stor grad av uavhengighet i sin virkemiddelbruk. Hvorfor skiller sentralbanken seg fra andre statlige institusjoner på dette punktet og hvordan er reguleringen for Norges Bank sammenliknet med andre sentralbanker? Er avhengigheten rokket ved den senere tiden i lys av sentralbankenes massive kjøp av statspapirer i kjølvannet av finans- og statsgjeldskrisen for noen år siden?"

Det er ikke mulig å medbringe bagasje inn i A64 utenom pc-veske/sekk/veske ved fysisk oppmøte. Husk gyldig legitimasjon:

- Tjenestebevis med bilde som er utstedt av norske offentlige virksomheter

- Norsk pass

- Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk)

- Norsk nasjonalt ID-kort

- Forsvarets ID-kort

Dele dette arrangementet

bottom of page