top of page

tir. 12. okt.

|

Møterom: Hovedbølet

Medlemsmøte: Langtidsplanlegging eller lange ønskelister, tirsdag 12. oktober, kl. 17.00-18.30

Registrering er nå lukket
Se høstprogrammet for møter
Medlemsmøte:  Langtidsplanlegging eller lange ønskelister, tirsdag 12. oktober, kl. 17.00-18.30

Tid og sted

12. okt. 2021, 17:00 – 18:30

Møterom: Hovedbølet, Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

"LANGTIDSPLANLEGGING ELLER LANGE ØNSKELISTER?" TIRSDAG, 12. OKTOBER 

Møtetidspunkt: Kl. 17.00. Møterom: Akersgata 64 - Møterom: Hovedbølet, og digitalt (strømmingslenke blir tilsendt på e-post)

“NTP bør ikke brukes til å planlegge luftslott” mente Aftenposten på lederplass etter at Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget i sommer. “Absurd teater tjener ikke Forsvaret” var tittelen på Dagens næringslivs leder etter at forsvarsministeren måtte legge frem langtidsplanen for forsvaret på ny etter å ha fått ompuss. Langtidsplaner utarbeides i flere sektorer for at forvaltningen skal få større forutsigbarhet enn hva de årlige budsjettprosessene gir dem. Dette er en forutsetning for å gjøre større investeringer og treffe omfattende tiltak som går over flere år. Forutsigbarheten krever dog at både den sittende regjeringen og opposisjonen er lojale mot planene som er vedtatt. Samtidig kan balansen og de hårfine beregningene i planene, basert på fagetaters og ekspertorganser nitidige analyser, bli brakt ut av likevekt når mange sterke interessenter skal ha sagt sitt før planene legges frem av politisk ledelse.

Vi har invitert departementsrådene Villa Kulild og Arne Røksund til å belyse fordeler og ulemper ved å ha langtidsplaner og fortelle om prosessene som legges opp for å sikre at planene får den nødvendige tilslutningen og blir gjennomført til slutt.

Villa Kulild ble utnevnt departementsråd i Samferdselsdepartementet i 2015. Hun har vært leder for direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) hvor hun startet som assisterende direktør, men overtok som direktør i 2010. Hun har arbeidet i 20 år i Olje- og energidepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd. Kulild har også vært energiråd ved den norske ambassaden i USA. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. I tillegg har hun grunnfag i sammenlignende politikk.  

Arne Røksund har vært departementsråd i Forsvarsdepartementet siden 2017. Han har en lang militær karriere (1984-2011) fram til grad som kontreadmiral og stilling som direktør ved Forsvarets høyskole.  I 2007 ble han sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I 2011 ble han departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet, og i perioden 2013-2017 var han assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet. Røksund er utdannet ved Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets stabsskole del 1, og han har Forsvarets russiskkurs og fransk stabsskole. Røksund har også hovedfag og doktorgrad i historie.

Dele dette arrangementet

bottom of page