tor. 19. mai

|

Auditorium Hovedbølet, 2. etasje

Petroleumsfondet og handlingsregelen – bakgrunn, utviklingstrekk og noen glimt fra innsiden av Finansdepartementet

Bli med på et spennende medlemsmøte om petroleumsfondet og handlingsregelen gjestet av Einar Lie og Tore Eriksen!

Registreringen er dessverre lukket
Påmeldingsfrist er utgått
Petroleumsfondet og handlingsregelen – bakgrunn, utviklingstrekk og noen glimt fra innsiden av Finansdepartementet

Tid og sted

19. mai, 17:00 – 18:30

Auditorium Hovedbølet, 2. etasje, Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Om arrangementet

Tidligere finansråd Tore Eriksen vil i sitt foredrag ta oss gjennom historien om forvaltningen av Norges petroleumsinntekter. Fra utvinningen på norsk sokkel startet i 1971, via Per Kleppes stortingsmelding om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn i 1974, til vårt petroleumsfond ble opprettet i 1990, og til handlingsregelen for bruk av statlige oljeinntekter så dagens lys i 2001.

Han vil, fra sitt ståsted som mangeårig embetsmann i Finansdepartementet, gå gjennom den rollen embetsverket i Finansdepartementet hadde i disse viktige prosessene og samspillet mellom politikere og embetsverk, og gi sine vurderinger av hvordan rammeverket petroleumsfond/handlingsregel har påvirket norsk politikk og norsk økonomi.

Professor i økonomisk historie ved Universitet i Oslo, Einar Lie, vil holde en forberedt kommentar til Eriksens foredrag.

Dele dette arrangementet