top of page

tor. 18. apr.

|

Auditoriet i R5

En forvaltning som ikke bare gjør tingene riktig, men også de riktige tingene

Velkommen til nytt medlemsmøte i Det nordiske administrativt forbund! Registrering i R5 med Mia-Christin Steen som kontaktperson.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
En forvaltning som ikke bare gjør tingene riktig, men også de riktige tingene
En forvaltning som ikke bare gjør tingene riktig, men også de riktige tingene

Tid og sted

18. apr. 2024, 17:00 – 18:30

Auditoriet i R5, Akersgata 59, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

Riksrevisjonsutvalget, oppnevnt av Stortinget, har utredet Riksrevisjonens virksomhet og la 30. november 2023 frem sin rapport. Utvalget fremmer i denne et forslag til ny lov om Riksrevisjonen. I lovforslaget knyttes ikke forvaltningsrevisjonens arbeid til kun å dreie seg om eller være basert på Stortingets vedtak og forutsetninger, slik gjeldende lov gjør. Utvalget anbefaler at Riksrevisjonen konsentrerer seg mer generelt om forvaltningens ressursbruk er effektiv, i hvilken grad fastsatte mål nås, og om økonomiforvaltningen er nøktern og forsvarlig. Tilsvarende tas det til orde for at relativt sett mindre oppmerksomhet rettes mot forvaltningens etterlevelse av lover og regelverk.

I forslaget til ny lovparagraf om forvaltningsrevisjon fremmer utvalget i §5-1 følgende tekst vedrørende formål: «Riksrevisjonen skal utføre systematiske undersøkelser av om statens ressurser utnyttes effektivt, i hvilken grad mål nås, og om økonomiforvaltningen er nøktern og forsvarlig.» Formålsparagrafen synes inspirert også av lovverk rundt riksrevisjonsarbeid i andre land, herunder Sverige, hvor eksempelvis undersøkelser knyttet til forvaltningens effektivitet og produktivitet (uavhengig av føringer fra nasjonalforsamlingen) lenge har stått sentralt i revisjonsarbeidet.

Riksrevisjonsutvalgets leder, professor Signy Vabo, vil innledningsvis presentere utvalgets utredning og lovforslag med fokus på aspektene knyttet til forvaltningsrevisjon og evalueringskriteriene som brukes i revisjonsarbeidet. Deretter vil revisjonsdirektør Tommi Teljosuo i den svenske riksrevisjonen belyse problemstillingen fra et svensk ståsted. Endelig vil stortingsrepresentant Svein Harberg, andre nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, første visepresident i Stortinget og også medlem av Riksrevisjonsutvalget, kommentere saken fra et politisk ståsted.

Signy Irene Vabo, professor i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Arbeider med styring og kontroll, herunder lokalpolitisk lederskap, lokaldemokrati og demokratiske innovasjoner, flernivåstyring og nettverksstyring. Har i en kort periode arbeidet Riksrevisjonen (2011-2012), og har vært engasjert i utredninger om kontrollvirksomheten både lokalt og nå nasjonalt, som leder av Riksrevisjonsutvalget.

Tommi Teljosuo, revisjonsdirektør, Riksrevisjonen i Sverige. Medlem av INTOSAIs Performance Audit Subcommittee, som utvikler og forvalter de globale standardene for effektivitetsrevisjon. Rådgiver for ledelsen i Riksrevisjonen når det gjelder revisjonsstandarder og metode. Utdanner effektivitetsrevisorer og veileder revisjonsmyndighetene i flere land i deres arbeid med å utvikle effektivitetsrevisjonen.

Dele dette arrangementet

bottom of page