TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2021

MEDLEMSMØTE

Faglighet under press – eller fare for demokratisk underskudd? - Et dansk perspektiv med norsk kommentar

Nordisk administrativt Forbund inviterte til medlemsmøte 9. februar kl. 17:00. 

 

Embetsverkets sentrale funksjon er å betjene politisk ledelse på effektivt vis med basis i faglighet. Debatten rundt denne funksjonen har en tendens til å kretse rundt spørsmålet om fagligheten er under press på grunn av partipolitiske aktørers ambisjoner – et spørsmål som aksentueres av dagens mediebilde, herunder økt personfokus.

 

Spørsmålet om embetsverket har maktet å tilpasse seg de sentrale politiske aktørenes legitime forventninger av i dag, er i mindre grad blitt belyst i norsk sammenheng. I Danmark er dette temaet kommet mer i fokus de senere år, ikke minst i sammenheng med at Mette Frederiksen overtok som statsminister i 2019. Frederiksen har ved flere anledninger vært tydelig på at embetsverket ikke alltid leverer godt og raskt nok, og hun har tatt grep for bedre å sikre realiseringen av de demokratisk vedtatte politiske målene i Danmark.

 

Professor Peter Bjerre Mortensen, ved Aarhus Universitet innledet, og det ble holdt en forberedt kommentar av tidligere departementsråd Eva Hildrum.

 

Møtet var et samarbeid mellom NAF Norge og NAF Danmark.

mortensen.jpg
eva hildrum.png

NYTTÅRSFOREDRAGET

Mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring: Ulike alternativer eller kunstige motsetninger?

Nordisk administrativt Forbund inviterte til nyttårsforedraget 27. januar kl. 17:00. 

Mål- og resultatstyring er i dag hovedprinsipp for styring i staten. Dette er et styringssystem der overordnet myndighet (eks. et departement) setter mål for en underordnet enhet (eks. en etat) og styrer på resultater. Kritikere av mål- og resultatstyring peker på at styringssystemet er kontrollfokusert og argumenterer for mer tillitsbasert styring, der underordnet myndighet vises tillit og gis større frihet i oppgaveløsningen. Dette foredraget diskuterte forutsetninger og antakelser knyttet til mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring, og i hvilken grad de representerer ulike alternativer til styring eller om motsetningen er kunstig.

 

Nyttårsforedraget ble avholdt av Karl Hagen Bjurstrøm. Han har doktordoktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor han forsket på etatsstyring i Norge. I dag jobber han med etats- og virksomhetsstyring i Skattedirektoratet. Mette Nord, leder i Fagforbundet, holdt en forberedt kommentar.

Medlemmer kan se foredraget under 'Videoopptak for medlemmer' (tilgjengelig i 14 dager fom. 2. februar).

bjurstrøm.jpeg
mettnord.jpg