MEDLEMSMØTE

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 15. april kl. 17:00. 

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

 

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk. Ekspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

raknes.jpg
longva.jpg

ÅRSMØTEFOREDRAGET

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund arrangerte årsmøteforedraget 24. mars kl. 17:30. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter?

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

250px-Anine_Kierulf_(cropped).jpg