MEDLEMSMØTE

Dårlig forberedt, men det fungerte? Hva kan norsk forvaltning lære av pandemi-
håndteringen?

Nordisk administrativt Forbund inviterte til medlemsmøte 25. mai kl. 17:00. 

 

Hvordan fungerte kriseorganisering og samhandling under korona-pandemien? Hva er den
viktigste lærdommen forvaltningen bør trekke ut av håndteringen av pandemien? Er det
avgjørende å ha gode planverk for alle mulige scenarier eller er det en fordel å ikke se seg
blind på planer? Har håndteringen av korona-pandemien vist ulike styrker og svakheter ved
forvaltningssystemene i Norge og Danmark? Og er sammenhenger mellom premisser og
konklusjoner tydelige nok i koronaskommisjonens første rapport?
 

Stener Kvinnsland holdt hovedinnlegg. Han var leder for Koronakommisjonen frem til 14.
april 2021 og leverte nylig kommisjonens første rapport. Kvinnsland er dr. med., professor
emeritus og styreleder i Trond Mohn stiftelse, styreleder for Helsefakultetet (Universitetet i
Tromsø) og styremedlem ved Aalborg Universitet i Danmark. Han har vært medlem av seks
NOU-utvalg og har ledet tre av dem.
 

Jostein Askim, professor ved Institutt for statsvitenskap (Universitetet i Oslo), holdt en
forberedt kommentar. Askim var medlem av Folketingets ekspertgruppe for utredning om
håndteringen av Covid-19 i Danmark og medlem av koronakommisjonens sekretariat i Norge
(25. januar 2021 til 12. mars 2021).

Jostein Askim.jpeg
Stener Kvinnsland.jpeg

MEDLEMSMØTE

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 15. april kl. 17:00. 

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

 

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk. Ekspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

raknes.jpg
longva.jpg

ÅRSMØTEFOREDRAGET

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund arrangerte årsmøteforedraget 24. mars kl. 17:30. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter?

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

250px-Anine_Kierulf_(cropped).jpg

MEDLEMSMØTE

Faglighet under press – eller fare for demokratisk underskudd? - Et dansk perspektiv med norsk kommentar

Nordisk administrativt Forbund inviterte til medlemsmøte 9. februar kl. 17:00. 

 

Embetsverkets sentrale funksjon er å betjene politisk ledelse på effektivt vis med basis i faglighet. Debatten rundt denne funksjonen har en tendens til å kretse rundt spørsmålet om fagligheten er under press på grunn av partipolitiske aktørers ambisjoner – et spørsmål som aksentueres av dagens mediebilde, herunder økt personfokus.

 

Spørsmålet om embetsverket har maktet å tilpasse seg de sentrale politiske aktørenes legitime forventninger av i dag, er i mindre grad blitt belyst i norsk sammenheng. I Danmark er dette temaet kommet mer i fokus de senere år, ikke minst i sammenheng med at Mette Frederiksen overtok som statsminister i 2019. Frederiksen har ved flere anledninger vært tydelig på at embetsverket ikke alltid leverer godt og raskt nok, og hun har tatt grep for bedre å sikre realiseringen av de demokratisk vedtatte politiske målene i Danmark.

 

Professor Peter Bjerre Mortensen, ved Aarhus Universitet innledet, og det ble holdt en forberedt kommentar av tidligere departementsråd Eva Hildrum.

 

Møtet var et samarbeid mellom NAF Norge og NAF Danmark.

mortensen.jpg
eva hildrum.png