MEDLEMSMØTER

MEDLEMSMØTE - UTSATT

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GGmxvJ/statsbudsjettgaloppen-ketil-raknesEkspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

FØRJULSFOREDRAGET - UTSATT

Norges banks uavhengighet

I år holder tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem førjulsforedraget. 

Det nordiske administrative forbund.