Nyttårsforedraget: Offentlige utvalg– i hvilken grad styres konklusjonene av mandat, medlemmer og sekretariat?

Tidspunkt: 25. januar, Kl. 17.00 - 18.30

Norges offentlige utredninger (NOU) omtales gjerne som krumtappen i den norske kunnskapsbaserte politikkutformingstradisjonen. Siden serien startet i 1972, har mer enn 1600 utvalg og 18 000 medlemmer og sekretærer arbeidet på vegne av skiftende regjeringer for å levere forslag til tiltak og reform. 

Er det slik at kunnskap og sannhetssøking alltid står i fokus når utvalg oppnevnes? I årets nyttårsforedrag vil politisk og byråkratisk styring av NOU-ene settes under lupen. Stine Hesstvedt, som holder hovedinnlegget, vil legge frem sin analyse av hvilken rolle politiske og byråkratiske preferanser spiller i oppnevningsprosessen, samt hvilke konsekvenser styring og kontroll kan ha for utvalgenes uavhengighet og legitimitet.

 

Hesstvedt er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har en mastergrad i statsvitenskap og doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). I sin PhD-avhandling setter hun søkelyset på hvordan politisk-strategiske avveiinger påvirker oppnevnelse og sammensetning av utvalg, samt hvorvidt politikere og byråkrater utøver kontroll med utvalgenes arbeid. Hennes forskningsinteresser inkluderer politiske beslutningsprosesser og offentlig politikkutforming, samt valg og politisk atferd.

Kristin Halvorsen vil holde en forberedt kommentar. Hun er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere toppolitiker. Halvorsen var finansminister (2005-2009) og kunnskapsminister (2009-2012) i Jens Stoltenbergs andre regjering. Videre var hun stortingsrepresentant i perioden fra 1989 til 2005 og partileder i SV fra 1997 til 2012. 

Stine Hesstvedt.jpeg