MEDLEMSMØTER

MEDLEMSMØTE

Hvordan sikre gode beslutninger under krise? Spenningen mellom forsvarlige utredninger og behovet for raske avgjørelser

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte med 21. oktober. 

Finansråd Hans Henrik Scheel, Finansdepartementet, holder hovedinnledning. Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten, vil holde en forberedt kommentar.

 

MEDLEMSMØTE

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte med 19. november. 

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GGmxvJ/statsbudsjettgaloppen-ketil-raknesEkspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

Det nordiske administrative forbund.