MEDLEMSMØTER

NYTTÅRSFOREDRAGET

Mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring: Ulike alternativer eller kunstige motsetninger?

Nordisk administrativt Forbund inviterer til nyttårsforedraget 27. januar kl. 17:00. 

  • Påmelding: Informasjon sendes til medlemmer ca. en uke før møtet

Mål- og resultatstyring er i dag hovedprinsipp for styring i staten. Dette er et styringssystem der overordnet myndighet (eks. et departement) setter mål for en underordnet enhet (eks. en etat) og styrer på resultater. Kritikere av mål- og resultatstyring peker på at styringssystemet er kontrollfokusert og argumenterer for mer tillitsbasert styring, der underordnet myndighet vises tillit og gis større frihet i oppgaveløsningen. Dette foredraget diskuter forutsetninger og antakelser knyttet til mål- og resultatstyring og tillitsbasert styring, og i hvilken grad de representerer ulike alternativer til styring eller om motsetningen er kunstig.

 

Nyttårsforedraget holdes av Karl Hagen Bjurstrøm. Han har doktordoktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor han forsket på etatsstyring i Norge. I dag jobber han med etats- og virksomhetsstyring i Skattedirektoratet. Mette Nord, leder i Fagforbundet, vil holde en forberedt kommentar.

MEDLEMSMØTE

Faglighet under press – eller fare for demokratisk underskudd? - Et dansk perspektiv med norsk kommentar

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 9. februar kl. 17:00. 

 

Embetsverkets sentrale funksjon er å betjene politisk ledelse på effektivt vis med basis i faglighet. Debatten rundt denne funksjonen har en tendens til å kretse rundt spørsmålet om fagligheten er under press på grunn av partipolitiske aktørers ambisjoner – et spørsmål som aksentueres av dagens mediebilde, herunder økt personfokus.

 

Spørsmålet om embetsverket har maktet å tilpasse seg de sentrale politiske aktørenes legitime forventninger av i dag, er i mindre grad blitt belyst i norsk sammenheng. I Danmark er dette temaet kommet mer i fokus de senere år, ikke minst i sammenheng med at Mette Frederiksen overtok som statsminister i 2019. Frederiksen har ved flere anledninger vært tydelig på at embetsverket ikke alltid leverer godt og raskt nok, og hun har tatt grep for bedre å sikre realiseringen av de demokratisk vedtatte politiske målene i Danmark.

 

Professor Peter Bjerre Mortensen, ved Aarhus Universitet vil innlede, og det vil bli holdt en forberedt kommentar av tidligere departementsråd Eva Hildrum.

 

Møtet er et samarbeid mellom NAF Norge og NAF Danmark.

ÅRSMØTEFOREDRAGET

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund inviterer til årsmøteforedraget 24. mars kl. 17:00. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter?

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

MEDLEMSMØTE

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 15. april kl. 17:00. 

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

 

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk. Ekspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

Det nordiske administrative forbund.