Kommende medlemsmøter

Hold av torsdag 29. september kl 17-1830 til høstens første medlemsmøte!

Faglig uavhengighet - hva er nå det?
Byråkratens rolle og plikter har endret seg over tid. Dagens departementsbyråkrater møter andre forventninger til faglighet og faglig uavhengighet enn tidligere generasjoner av byråkrater. Mens den klassiske fagligheten tok utgangspunkt i en fagprofesjon (for eksempel juss, legestudier, økonomi), har en faglighet som i større grad vektlegger spesifikk departements- og sektorkompetanse, fått økt betydning de senere år. Hvilken kompetanse trenger byråkraten av i dag, og hvordan kan byråkratene ivareta både lojalitetsplikten og plikten til faglig uavhengighet i dagens terreng? 

Professor Einar Lie vil holde hovedinnledningen, og departementsråd Petter Skarheim vil kommentere. 

Påmeldingslenke kommer!