Det nordiske administrative forbund.

MEDLEMSMØTER

NYTTÅRSFOREDRAGET

Politiet, sivil beredskap og 22/7: Hva 22. juli-kommisjonen ikke forstod og hvorfor det (fortsatt) er viktig

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens nyttårsforedrag 22. januar kl. 17:00. 

 

Hva var det egentlig som sviktet 22. juli 2011, og hvorfor? Kommisjonen konkluderte med kultur, ledelse og holdninger, men hva med alternative forklaringer, og hvilke implikasjoner har det for styringen og organiseringen av norsk beredskap fremover? Helge Renå vil være møtets hovedinnleder. Anne Kari Lande Hasle vil så holde en forberedt kommentar. 

 

 

Helge Renå er forsker ved Det juridiske fakultet ved UiB. Han disputerte i 2019 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB med avhandlingen Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Renå er tidligere gjesteforsker ved Stanford University.

Anne Kari Lande Hasle er tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. 

ÅRSMØTEFORDRAGET

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens årsmøteforedrag med Anine Kierulf den 26. mars kl. 18:00. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter? 

 

 

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

MEDLEMSMØTE

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 22. april kl. 17:00. 

Hovedinnleder vil være Halvard Haukeland Fredriksen. Hans Petter Graver vil holde en forberedt kommentar.

 

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. 

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.