top of page

Kommende medlemsmøter

Hold av torsdag 23.mars for årsmøte og årsmøteforedrag. 
 


Hemmer byråkratiet krisehåndtering?

Står departementene i veien for de som egentlig skal håndtere en krise?Har byråkratene kompetanse til å krisehåndtere (og hva krever det egentlig)? Og – er krisehåndteringen på strategisk nivå blitt bedre?

Til årsforedraget den 23. mars kommer departementsrådene i de to maktdepartementene Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet: Frede Hermansen og Heidi Heggenes. De to har lang erfaring med strategisk krise- og hendelseshåndtering på militær og sivil side. I tillegg har vi invitert forsker Helge Renå – som i fjor ga ut boken «Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv». 

Påmelding her

bottom of page