MEDLEMSMØTER

ÅRSMØTEFORDRAGET - AVLYST

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens årsmøteforedrag med Anine Kierulf den 26. mars kl. 18:00. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter? 

 

 

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

MEDLEMSMØTE - AVLYST

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 22. april kl. 17:00. 

Hovedinnleder vil være Halvard Haukeland Fredriksen. Hans Petter Graver vil holde en forberedt kommentar.

 

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. 

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

Det nordiske administrative forbund.