Det nordiske administrative forbund.

              STYRET I DEN NORSKE AVDELING

Anne Heyerdahl, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet (leder)

Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Anne-Marie Smith Dokken, kontorsjef i Kultur- og likestillingsdepartementet

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør i Bufdir

Åge Johnsen, professor ved OsloMet

Eivor Bremer Nebben, fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mona Paulsrud, avdelingsdirektør Riksrevisjonen (vara)

Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdep (vara)

Håkon Tandstad, avdelingsdirektør i Finansdepartementet (vara)

Sekretær

Lars-Hugo Andersen, førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift

Dag Ingvar Jacobsen, professor ved Universitetet i Agder​