STYRET I DEN NORSKE AVDELING

Anne Heyerdahl, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet (leder)

Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Eivor Bremer Nebben, fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet
Helge Rager Furuseth, assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, fagdirektør i Finansdepartementet

Gustav Haver, avdelingssjef hos Sivilombudsmannen (vara)

Malin Nossum, spesialrådgiver ved Stortinget (vara)

Tobias Bach, professor ved Universitetet i Oslo (vara)

Sekretær

Lars-Hugo Andersen, førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift

Åge Johnsen, professor ved OsloMet

Det nordiske administrative forbund.