STYRET I DEN NORSKE AVDELING

Styret

Styreleder, Kristine Offerdal

Hanne-Cecilie Bjørka

Hanne Hanson

Fridthjof Søgaard
Helge Rager Furuseth

Eivor Bremer Nebben

Kristian Reinert Haugland Nilsen

Kristin Mørkestøl

Helene Marie Lassen

Tobias Bach

Sekretær

Sverre Skre, rådgiver i Politiets Fellestjenester

Nordisk Administrativt Tidsskrift

Hovedredaktør, Åge Johnsen, professor ved OsloMet

Norsk landredaktør, Dag Ingvar Jacobsen, professor ved Universitetet i Agder