STYRET I DEN NORSKE AVDELING

Hanne-Cecilie Bjørka, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder)

Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Eivor Bremer Nebben, fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet
Helge Rager Furuseth, assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, fagdirektør i Finansdepartementet

Gustav Haver, avdelingssjef hos Sivilombudsmannen (vara)

Malin Nossum, spesialrådgiver ved Stortinget (vara)

Tobias Bach, professor ved Universitetet i Oslo (vara)

Sekretær

Sverre Skre, masterstudent i freds- og konfliktstudier ved Universitetet i Oslo

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift

Åge Johnsen, professor ved OsloMet