STYRET I DEN NORSKE AVDELING

Styret

Styreleder, Hanne-Cecilie Bjørka, leder for D-Box (i permisjon fra Kommunal- og distriktsdepartementet)

Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Eivor Bremer Nebben, fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Fridthjof Søgaard, direktør for strategisk utvikling i Forsvarsdepartementet
Helge Rager Furuseth, assisterende direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, fagdirektør i Skatteetaten, divisjon Innsats

Gustav Haver, avdelingssjef hos Sivilombudsmannen (vara)

Malin Nossum, spesialrådgiver ved Stortinget (vara)

Tobias Bach, professor ved Universitetet i Oslo (vara)

Sekretær

Sverre Skre, rådgiver i Politiets Fellestjenester

Nordisk Administrativt Tidsskrift

Hovedredaktør, Åge Johnsen, professor ved OsloMet

Norsk landredaktør, Dag Ingvar Jacobsen, professor ved Universitetet i Agder