top of page

TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2020

FØRJULSFOREDRAGET - UTSATT

Norges banks uavhengighet

I år holder tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem førjulsforedraget. 

s11195.jpg

MEDLEMSMØTE - UTSATT

Sektorvis fornuft - kollektiv ufornuft?

Er det behov for ytterligere grep for å sikre bedre helhet og samordning i sentraladministrasjonen? Hvilke konkrete grep er i så fall aktuelle?

Doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania holder hovedinnledning. Han er tidligere statssekretær i Miljøverndepartementet (SV), og har blant annet skrevet om samordningsutfordringer i forvaltning og politikk: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/GGmxvJ/statsbudsjettgaloppen-ketil-raknesEkspedisjonssjef Pål Longva, Finansdepartementet, holder en forberedt kommentar

raknes.jpg
longva.jpg

MEDLEMSMØTE

Hvordan sikre gode beslutninger under krise? Spenningen mellom forsvarlige utredninger og behovet for raske avgjørelser

Sendingen vil bli liggende ut til og med onsdag 28. oktober

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 21. oktober kl. 1700. ​

Finansråd Hans Henrik Scheel, Finansdepartementet, holder hovedinnledning. Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten, vil holde en forberedt kommentar.

 

hhs_133x180.jpg
maritrommald150x200.jpg

MEDLEMSMØTE

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

halvard.jpg

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. ​Han leder for tiden det regjeringsoppnevnte lovutvalget som i kjølvannet av «trygdeforordningssaken» skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte med 16. september kl. 17:00. 

EØS-avtalen er den mest omfattende og dyptgripende folkerettslige avtalen Norge noen gang har inngått. Innenfor EØS-avtalens rammer kan det fortsatt være betydelige valgmuligheter for Norge – et handlingsrom. Hva ligger i et slikt «nasjonalt handlingsrom»? Hvordan er det legitimt å utnytte dette handlingsrommets, særlig når rekkevidden av EØS-retten er uklar? Kan bruk av handlingsrommet utfordre rettsstatlige verdier og skranker? Kan trygdeforordningssaken lære oss noe om hva som er legitimt?

Hovedinnleder er Halvard Haukeland Fredriksen. Ketil Bøe Moen vil holde en forberedt kommentar.

 

KBM LOV.jpg

Ketil Bøe Moen er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 2001. Han er i dag ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 2002 til 2020 var han advokat ved Regjeringsadvokatembetet, hvor han har hatt fagansvar for EU- og EØS-rett. Moen har bl.a. ført en rekke saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen.

MEDLEMSMØTE - AVLYST

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 22. april kl. 17:00. 

Hovedinnleder vil være Halvard Haukeland Fredriksen. Hans Petter Graver vil holde en forberedt kommentar.

 

halvard.jpg

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. 

hanspetter.jpg

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

ÅRSMØTEFORDRAGET - AVLYST

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens årsmøteforedrag med Anine Kierulf den 26. mars kl. 18:00. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter? 

 

250px-Anine_Kierulf_(cropped).jpg

 

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

NYTTÅRSFOREDRAGET

Politiet, sivil beredskap og 22/7: Hva 22. juli-kommisjonen ikke forstod og hvorfor det (fortsatt) er viktig

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens nyttårsforedrag 22. januar kl. 17:00. 

 

Hva var det egentlig som sviktet 22. juli 2011, og hvorfor? Kommisjonen konkluderte med kultur, ledelse og holdninger, men hva med alternative forklaringer, og hvilke implikasjoner har det for styringen og organiseringen av norsk beredskap fremover? Helge Renå vil være møtets hovedinnleder. Anne Kari Lande Hasle vil så holde en forberedt kommentar. 

 

 

renå.jpg

Helge Renå er forsker ved Det juridiske fakultet ved UiB. Han disputerte i 2019 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB med avhandlingen Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Renå er tidligere gjesteforsker ved Stanford University.

anne-kari-lande-hasle_large.jpg

Anne Kari Lande Hasle er tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. 

bottom of page