TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2020

MEDLEMSMØTE

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. ​Han leder for tiden det regjeringsoppnevnte lovutvalget som i kjølvannet av «trygdeforordningssaken» skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte med 16. september kl. 17:00. 

EØS-avtalen er den mest omfattende og dyptgripende folkerettslige avtalen Norge noen gang har inngått. Innenfor EØS-avtalens rammer kan det fortsatt være betydelige valgmuligheter for Norge – et handlingsrom. Hva ligger i et slikt «nasjonalt handlingsrom»? Hvordan er det legitimt å utnytte dette handlingsrommets, særlig når rekkevidden av EØS-retten er uklar? Kan bruk av handlingsrommet utfordre rettsstatlige verdier og skranker? Kan trygdeforordningssaken lære oss noe om hva som er legitimt?

Hovedinnleder er Halvard Haukeland Fredriksen. Ketil Bøe Moen vil holde en forberedt kommentar.

 

Ketil Bøe Moen er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 2001. Han er i dag ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 2002 til 2020 var han advokat ved Regjeringsadvokatembetet, hvor han har hatt fagansvar for EU- og EØS-rett. Moen har bl.a. ført en rekke saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen.

MEDLEMSMØTE - AVLYST

Nasjonalt handlingsrom på EU/EØS-rettens område

Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 22. april kl. 17:00. 

Hovedinnleder vil være Halvard Haukeland Fredriksen. Hans Petter Graver vil holde en forberedt kommentar.

 

Halvard Haukeland Fredriksen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med EU/EØS-rett som forskningsfelt. 

Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

ÅRSMØTEFORDRAGET - AVLYST

Offentlig ansattes ytringsfrihet i en ny offentlighet

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens årsmøteforedrag med Anine Kierulf den 26. mars kl. 18:00. 

Det offentlige rom har gjennomgått store omveltninger, blant annet med sosiale medier, alternative medier og ved et høyere tempo. Påvirker dette offentlige ansattes ytringsfrihet, ytringsklima eller ytringspraksis? Og i tilfelle på hvilke måter? 

 

 

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

NYTTÅRSFOREDRAGET

Politiet, sivil beredskap og 22/7: Hva 22. juli-kommisjonen ikke forstod og hvorfor det (fortsatt) er viktig

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens nyttårsforedrag 22. januar kl. 17:00. 

 

Hva var det egentlig som sviktet 22. juli 2011, og hvorfor? Kommisjonen konkluderte med kultur, ledelse og holdninger, men hva med alternative forklaringer, og hvilke implikasjoner har det for styringen og organiseringen av norsk beredskap fremover? Helge Renå vil være møtets hovedinnleder. Anne Kari Lande Hasle vil så holde en forberedt kommentar. 

 

 

Helge Renå er forsker ved Det juridiske fakultet ved UiB. Han disputerte i 2019 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB med avhandlingen Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Renå er tidligere gjesteforsker ved Stanford University.

Anne Kari Lande Hasle er tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Det nordiske administrative forbund.