TIDLIGERE MEDLEMSMØTER

2020

NYTTÅRSFOREDRAGET

Politiet, sivil beredskap og 22/7: Hva 22. juli-kommisjonen ikke forstod og hvorfor det (fortsatt) er viktig

Nordisk administrativt Forbund inviterer til foreningens nyttårsforedrag 22. januar kl. 17:00. 

 

Hva var det egentlig som sviktet 22. juli 2011, og hvorfor? Kommisjonen konkluderte med kultur, ledelse og holdninger, men hva med alternative forklaringer, og hvilke implikasjoner har det for styringen og organiseringen av norsk beredskap fremover? Helge Renå vil være møtets hovedinnleder. Anne Kari Lande Hasle vil så holde en forberedt kommentar. 

 

 

Helge Renå er forsker ved Det juridiske fakultet ved UiB. Han disputerte i 2019 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB med avhandlingen Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Renå er tidligere gjesteforsker ved Stanford University.

Anne Kari Lande Hasle er tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Det nordiske administrative forbund.