top of page
NAF 1.jpg

DET NORDISKE ADMINISTRATIVE FORBUND

Den norske avdeling

Neste medlemsmøte: torsdag 12.september kl.17:00​

Påmelding her

Nordisk administrativt forbund er en arena for ansatte i offentlig forvaltning. Foreningen ble stiftet i
1918 og tar opp aktuelle spørsmål om forvaltning og styring. I den norske avdeling skjer dette på
medlemsmøter 3-4 ganger i semesteret. Hvert tredje år arrangerer vi nordiske konferanser. Neste nordiske konferanse avholdes i april 2024 av den danske avdelingen. 


Aktuelle medlemsmøter finner du under fanen «Medlemsmøter». Foreningen ønsker å fremme en åpen og fri debatt blant ansatte i forvaltningen. Møtene er derfor ikke offentlige, men alle ansatte i offentlig forvaltning er velkommen i foreningen.


Foreningen har et eget nordisk tidsskrift, Nordisk administrativt tidsskrift, som er verdens eldste,
administrative tidsskrift. Nyeste utgave finner du her


Medlemsavgiften er for 2023 er 450 kroner. I tillegg tilbyr vi institusjonsmedlemskap for virksomheter til 7000 kr for virksomheter med færre enn 100 ansatte, og 15,000 kr for virksomheter med flere enn 100 ansatte.

Ønsker du å melde deg inn? Ta kontakt med sekretariat@nafnet.no!


Velkommen til Nordisk administrativt forbund!


Hilsen Kristine Offerdal
Styreleder
Den norske avdeling
Nordisk administrativt forbund

Forside: Welcome
bottom of page