DET NORDISKE ADMINISTRATIVE FORBUND

Den norske avdeling

Nordisk administrativt forbund er en arena for ansatte i offentlig forvaltning. Foreningen ble stiftet i
1918 og tar opp aktuelle spørsmål om forvaltning og styring. I den norske avdeling skjer dette på
medlemsmøter 3-4 ganger i semesteret. Hvert tredje år arrangerer vi nordiske konferanser.


Aktuelle medlemsmøter finner du under fanen «Medlemsmøter». Foreningen ønsker å fremme en åpen og fri debatt blant ansatte i forvaltningen. Møtene er derfor ikke offentlige, men alle ansatte i offentlig forvaltning er velkommen i foreningen.


Foreningen har et eget nordisk tidsskrift, Nordisk administrativt tidsskrift, som er verdens eldste,
administrative tidsskrift. Det finner du her.


Medlemsavgiften er for 2020 kroner 450. Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt på
sekretariat@nafnet.no


Velkommen til Nordisk administrativt forbund!


Hilsen Anne Heyerdahl
Styreleder
Den norske avdeling
Nordisk administrativt forbund

Vi takker for støtte fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring til driften av Nordisk administrativt forbund

 

Det nordiske administrative forbund.