DET NORDISKE ADMINISTRATIVE FORBUND

Den norske avdeling

Nordisk administrativt forbund er en arena for ansatte i offentlig forvaltning. Foreningen ble stiftet i
1918 og tar opp aktuelle spørsmål om forvaltning og styring. I den norske avdeling skjer dette på
medlemsmøter 3-4 ganger i semesteret. Hvert tredje år arrangerer vi nordiske konferanser.


Aktuelle medlemsmøter finner du under fanen «Medlemsmøter». Foreningen ønsker å fremme en åpen og fri debatt blant ansatte i forvaltningen. Møtene er derfor ikke offentlige, men alle ansatte i offentlig forvaltning er velkommen i foreningen.


Foreningen har et eget nordisk tidsskrift, Nordisk administrativt tidsskrift, som er verdens eldste,
administrative tidsskrift. Det finner du her.


Medlemsavgiften er for 2021 er 450 kroner. Ønsker du å melde deg inn, ta kontakt på
sekretariat@nafnet.no


Velkommen til Nordisk administrativt forbund!


Hilsen Hanne-Cecilie Bjørka
Styreleder
Den norske avdeling
Nordisk administrativt forbund