tir. 19. apr.

|

Auditorium Hovedbølet, 2. etasje

Grunnloven og norsk suverenitet

Nordisk administrativt forbund inviterer til nytt medlemsmøte 19. april!

Fristen for registrering er nå utgått
Vi er utilgjengelig i påsken
Grunnloven og norsk suverenitet

Tid og sted

19. apr., 17:00

Auditorium Hovedbølet, 2. etasje, Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Om arrangementet

Om medlemsmøtet

Grunnloven § 1 slår fast at Norge er et «fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Etter andre verdenskrig har Norges deltakelse i og samarbeid med internasjonale organisasjoner blitt stadig mer omfattende og rettslig forpliktende. Den rettslige debatten om Grunnlovens regulering av suverenitetsavståelse, inkludert det vernet for Stortingets mindretall som ligger i Grunnloven § 115, har foreløpig kulminert med Høyesteretts betenkning til Stortinget om norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Betenkningen, som er den første juridiske betenkningen Stortinget har innhentet fra Høyesterett siden 1945, er i en spissformulering blitt kalt «en statsrettslig avsporing». Hva er status etter Høyesteretts betenkning? Er Grunnlovens regulering av suverenitetsavståelse tilfredsstillende, med sikte på Norges deltakelse i internasjonalt samarbeid generelt og deltakelse i EØS-samarbeidet spesielt? Bør Grunnloven endres?

Om innlederne

Eirik Holmøyvik er professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, med statsrett, menneskerettigheter og rettshistorie som særlige interesseområder. Han har skrevet flere artikler om Grunnloven og norsk suverenitet. Han har videre vært medlem av ulike offentlige utvalg, inkludert Valglovutvalget og utvalget som nylig har vurdert ulike sider av Stortingets kontrollfunksjon («Harberg-utvalget»). Han har også vært møtende varamedlem i Venezia-kommisjonen (European Commission for Democracy through Law).

Arnulf Tverberg er for tiden konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har i en årrekke arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor han blant annet har hatt ansvar for statsrettslige spørsmål.

NB: På grunn av påskeavvikling er siste frist for påmelding 8. april. Meld deg derfor på i god tid for å sikre deltakelse. Vi minner om at møtet kun vil foregå fysisk i A64 og ikke digitalt.

Husk å ta med (norsk eller utenlandsk) pass, FD-ID, gyldig norsk førerkort (ikke elektronisk), tjenestebevis med bilde, nasjonal ID eller europeisk ID-kort med bilde du møter fysisk. Bankkort med bilde eller annen legitimasjon vil ikke godtas av resepsjonen.

Spørsmål? Ta kontakt med sekretariatet på: sekretariat.naf@gmail.com

Dele dette arrangementet