top of page

ons. 15. feb.

|

Hovedbølet i A64

Holder det å spørre pent?

Velkommen til medlemsmøte i Det nordiske administrative forbund onsdag 15.februar.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Holder det å spørre pent?
Holder det å spørre pent?

Tid og sted

15. feb. 2023, 17:00 – 18:30

Hovedbølet i A64, Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler blant annet saker om Stortingets kontroll med forvaltningen, og står i en særstilling ved at den kan iverksette kontrollsaker av eget tiltak («initiativretten»).

For beslutningen om å åpne kontrollsak, og som ledd i behandlingen av en kontrollsak, er komiteen i stor grad avhengig av at forvaltningen gir tilgang til nødvendige opplysninger. Komiteen har i utgangspunktet ikke utvidet rettskrav på dokumenter fra forvaltningen, og det er formelt frivillig for en statsråd eller forvaltningsansatt å møte og gi forklaring i en kontrollhøring. Det er imidlertid langvarig praksis for at forvaltningen gir komiteen utvidet innsyn, og at invitasjoner til kontrollhøringer etterkommes. I ytterste konsekvens er likevel komiteen langt på vei avhengig av forvaltningens velvilje for å kunne granske en sak.

Dette gir opphav til et tidvis komplisert samspill mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og forvaltningen, der kutyme, praksis, politiske styrkeforhold og konkrete politiske interesser kommer inn. Hvordan fungerer dette samspillet i praksis, og hvordan bør det egentlig være?

Innledning fra tidligere leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, og forberedt kommentar fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Dele dette arrangementet

bottom of page