top of page

tor. 12. sep.

|

Auditoriet i R5

Drukner forvaltningen i regelverks-tsunamien fra EU?

Velkommen til høstens første medlemsmøte i Det nordiske administrative forbund!

Drukner forvaltningen i regelverks-tsunamien fra EU?
Drukner forvaltningen i regelverks-tsunamien fra EU?

Tid og sted

12. sep. 2024, 17:00 – 18:30

Auditoriet i R5, Akersgata 59, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

I april i år leverte EØS-utvalget sin rapport «Norge og EØS: Utvikling og erfaringer» (NOU 2024: 7). Utvalget hadde fått i oppdrag å vurdere erfaringene de siste ti årene fra EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU. I dette medlemsmøtet rettes søkelyset mot utvalgets vurderinger av forvaltningen og håndhevingen av EØS-avtalen. I denne sammenheng konstaterer utvalget et stadig økende omfang av EØS-arbeidet i departementer og direktorater, som i noen deler av forvaltningen oppfattes som en «regelverks-tsunami». Utvalget konstaterer et stort etterslep i norsk lovgiving for å innlemme EU-lovgiving som har trådt i kraft i EU og det påpeker vedvarende utfordringer med koordinering av EØS-arbeidet i forvaltningen.

Medlemsmøtet tar opp EØS-utvalgets overordnete funn og fokuserer spesielt på funnene om gjennomføring av EØS-lovgivning i sentralforvaltningen. Hva er årsaker og konsekvenser av etterslepet, og hva betyr funnene for sentralforvaltningens arbeid med koordinering av EØS-saker? Hva betyr etterslepet for Norges gjennomslagskraft i andre politiske saker? Reiser gjennomføringen av EØS-regelverket prinsipielle spørsmål som må håndteres på nye måter av forvaltningen? Har forvaltningen tilstrekkelig kompetanse om EØS og de andre avtalene Norge har med EU?

Hovedinnleder for medlemsmøtet er Line Eldring som ledet det regjeringsutnevnte utvalget som leverte EØS-utredningen «NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer» i april 2024. Til daglig leder hun samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Eldring har tidligere vært forsker hos Fafo.

Ketil Bøe Moen, ekspedisjonssjef i lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartement, vil holde en forberedt kommentar. Lovavdelingen står sentralt i arbeidet med å styrke kompetansen om gjennomføring av EØS-regelverk. Han har tidligere arbeidet som advokat hos Regjeringsadvokaten, hvor han blant annet i mange år hadde hovedansvar for EØS-rett.

Dele dette arrangementet

bottom of page