top of page

tor. 25. mai

|

Auditoriet i R5

Er den statsansattes integritet mer utsatt nå enn tidligere?

Velkommen til nytt medlemsmøte i Det nordiske administrative forbund torsdag 25. mai kl.17:00. Besøkende i R5 kan registrere seg med Kristin Mørkestøl som kontaktperson.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Er den statsansattes integritet mer utsatt nå enn tidligere?
Er den statsansattes integritet mer utsatt nå enn tidligere?

Tid og sted

25. mai 2023, 17:00 – 18:30

Auditoriet i R5, Akersgata 59, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

I Danmark har gjennom de senere år den ene departementale skandalen avløst den andre. I Norge er det tilsynelatende helt annerledes. Eller er det like sannsynlig at det reelle omfanget av skandaler er det samme hos oss, men at vi ikke er like gode til å oppdage dem?

Integritet kan defineres som en «person eller institusjons evne og vilje til å handle selvstendig, ærlig og redelig uten å ta hensyn til uvedkommende, utenforliggende interesser; ubestikkelighet».

Vi liker å anta at dette er et vesenskjennetegn ved norske statsansatte og statlige organer, men hvor mye vet vi egentlig? Når det eksempelvis kommer til ansettelsesprosesser? Praktiseringen av offentleglova? Og forholdet til kommersielle aktører?

Manglende individuell eller institusjonell integritet i staten kan få spesielt store konsekvenser, så mekanismene for å sikre integriteten er desto viktigere. Er de gode nok? Praktiseres de godt nok? Er den enkelte statsansatte og de institusjonelle mekanismene mer sårbare i vår tid?

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge, og Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet, vil innlede om disse problemstillingene.

Slettemark har vært generalsekretær i Transparency International Norge siden 2009. Hun er jurist med spesialområdene antikorrupsjon, personvern og menneskerettigheter. Hun har et mangeårig bredt samfunnsengasjement som er kommet til uttrykk i både forvaltning og politikk. Slettemark har også omfattende internasjonal erfaring. Hun har tidligere arbeidet i Datatilsynet, vært medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, og hatt flere styreverv, blant annet som medlem av styret for Universitetet i Oslo.

Søgaard har mange års departemental erfaring, blant annet som ekspedisjonssjef for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet. Hovedansvarsområder i dag er departemental rådgivning, mentorering og kompetanseutvikling med vekt på «byråkratfaget». En rekke publiseringer. Leder av det fellesdepartementale Byråkratprogrammet. Programleder for podkasten Godt byråkratskjønn. Medforfatter og -redaktør av boken Norsk byråkrati – kan det bli bedre? (Fagbokforlaget, april 2022).

Dele dette arrangementet

bottom of page