top of page

tor. 23. mars

|

Artilleriloftet i Fanehallen

Hemmer byråkratiet krisehåndtering?

Velkommen til årsmøteforedrag i Det nordiske administrative forbund torsdag 23.mars kl.17:00.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Hemmer byråkratiet krisehåndtering?
Hemmer byråkratiet krisehåndtering?

Tid og sted

23. mars 2023, 17:00 – 18:30

Artilleriloftet i Fanehallen , 0150 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

Står departementene i veien for de som egentlig skal håndtere en krise?Har byråkratene kompetanse til å krisehåndtere (og hva krever det egentlig)?Og – er krisehåndteringen på strategisk nivå blitt bedre?

Velkommen til et spennende årsforedrag i Det nordiske administrative forbund!

Innebærer strategisk krisehåndtering at byråkraten må gjøre det samme som før – bare fortere – eller er det slik at krisehåndtering også byr på dilemmaer og utfordringer som krever noe mer og annet av byråkratiet, og av forholdet til etatene og virksomhetene som gjør «jobben»?

Og hva mener forskningen om klassiske temaer som koordinering og ledelse, situasjonsforståelse og beslutningstaking, informasjonsdeling og meningsdannelse under en krise – hvordan har det endret seg over tid, og hva kan bli bedre?

Til årsforedraget den 23. mars kommer departementsrådene i de to maktdepartementene Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet: Frede Hermansen og Heidi Heggenes. De to har lang erfaring med strategisk krise- og hendelseshåndtering på militær og sivil side. I tillegg har vi invitert forsker Helge Renå – som i fjor ga ut boken «Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv», nylig anmeldt i Tidsskrift for samfunnsforskning. Renå satt i utvalget som evaluerte politiet og PST sin håndtering av terrorangrepet i Bærum (2019) og har tidligere skrevet doktorgrad om politi-innsatsen under terrorangrepene 22. juli

Dele dette arrangementet

bottom of page