top of page

tor. 19. jan.

|

Hovedbølet i A64

Life at the top: Departementschefer i krydsfeltet mellem politik og administration

Velkomment til nyttårsforedrag i Det nordiske administrative forbund torsdag 19. januar kl.17:00. Registrering i R5 gjøres med Helene Lassen som kontaktperson.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Life at the top: Departementschefer i krydsfeltet mellem politik og administration
Life at the top: Departementschefer i krydsfeltet mellem politik og administration

Tid og sted

19. jan. 2023, 17:00 – 18:30

Hovedbølet i A64, Akersgata 64, 0180 Oslo, Norge

Gjester

Om arrangementet

I Norge har vi sett en langsiktig utvikling hvor departementene har fått en tydeligere rolle som sekretariat for politisk ledelse. Mediepress og økende tempo gjør at grensen mellom fag og politikk utfordres. Vi hører stadig oftere at fagligheten er under press og det kortsiktige trumfer det langsiktige.

I Danmark har vi sett den samme diskusjonen. Men enda spissere. Vi kjenner til minkskandalen og vi er mange som fulgt TV-serien Borgen med stor interesse. Men hvordan er egentlig forholdet mellom politikere og embetsverk i Danmark. Er det blitt for tett? Går embetsverket for langt i å tilfredsstille politikerne? Presser ministerne dem så de glemmer andre viktige hensyn – som å overholde loven?

19. januar får vi besøk av førsteamanuensis Amalie Trangbæk som har studert det danske systemet fra innsiden. Hun har skrevet doktorgrad om forholdet mellom politikere og embetsmenn i Danmark. I dette arbeidet fulgte hun åtte departementssjefer i 2 år og så på deres samspill med politisk ledelse. Amalie underviser i dag ved Institut for Statskundskap ved Aarhus Universitet. Hun er også medlems av DJØFs ekspertutvalg som skal undersøke samspillet mellom embetsverk, politikere og medier og komme med anbefalinger til hvordan samspillet kan styrkes.

Leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet, vil holde en forberedt kommentar.

Dele dette arrangementet

bottom of page