top of page

tor. 18. jan.

|

Auditoriet i R5

Statsministerens kontor som samordner

Velkommen til årets første medlemsmøte i Nordisk administrativt forbund. Registrering i R5 gjøres med Helene Marie Lassen som kontaktperson.

Billetter er ikke på salg
Se andre arrangementer

Tid og sted

18. jan. 2024, 17:00 – 19. jan. 2024, 18:30

Auditoriet i R5, Akersgata 59, 0180 Oslo, Norge

Om arrangementet

Hvilket apparat har statsministeren som regjeringssjef til rådighet, og hvordan ivaretas behovet for samordning og styring av regjeringens virksomhet?

Dette spørsmålet er stadig tilbakevendende i diskusjoner om sentralforvaltningens funksjon og oppgaver. Det er enighet om at bedre samordning mellom departementene må til, det er vanskeligere å få det til i praksis. I dag er SMKs rolle som samordner relativt beskjeden, kanskje for beskjeden, vil noen hevde.

Den 9. januar utgis boken Regjeringen: Historien, makten og hverdagen. Her reflekterer en tverrfaglig gruppe forskere over hvordan den norske regjeringsmakten fungerer. Ett av spørsmålene boken adresserer er nettopp Statsministerens kontor (SMK) som samordner.

I januarmøtet skal vi gå dypere inn i dette spørsmålet.

Vi har med oss tre innledere. To av forfatterne av boken – Professor Jostein Askim og Professor Yngve Flo, vil presentere boken med vekt på spørsmålet om SMK som samordner.

Dernest vil Riksrevisor Karl Eirik Schøtt-Pedersen dele sine refleksjoner om tematikken. Erfaringen som statsråd ved SMK under Stoltenberg II-regjeringen gjør Schøtt-Pedersen særlig aktuell, men også rollen som riksrevisor.  I åpningstalen til Forbedringskonferansen i november 2023 pekte han på at “Hvis det er ett fellestrekk som beskrives i rapportene fra Riksrevisjonen, så er det mangel på samordning.”

Velkommen!

Dele dette arrangementet

bottom of page